Ordensregler

Ordensregler

 

Ordensregler som PDF

 • Efter kl. 23 skal al musik foregå indendøre af hensyn til naboerne
 • Det forventes, at man færdes roligt på vejene omkring Stavnsbo og respekterer de omkringliggende huse! Stavnsbos grund er stor, så lad være at gå ind på naboernes!
 • Det er selvfølgelig ikke tilladt at gå ud i kornmarkerne rundt om stavnsbos grund
 • Lad være at smide tomme flasker og affald i naturen!
 • Parkering skal ske på pladsen foran huset. Kør ikke ind på græsset
 • Undlad at kaste grene og lignende i søerne, værn om plante- og dyreliv, så Stavnsbo kan bevares som et sted, man vil være glad for at vende tilbage til.

English Translation - These rules must be respected

 • Is it not allowed to play music outside the house after 11 PM.
 • Respect the houses around. Don’t walk into the neighbours areas.
 • Of cause it is not allowed to walk into the fields of seeds.
 • Don’t throw empty bottles and rubbish into the nature!
 • Parking area is only at the place in front of the house. No driving into the grass area.
 • Don’t throw things into the lakes and take care of animals and plants in the nature. Help us to keep Stavnsbo as a place you would like to visit again.

Some description

Ordensregler som PDF